Prázdniny v pohybu - I.den Veselá fyzika

První den tábora jsme si společně s Pevností poznání zahráli na malé superhrdiny a vyzkoušeli si některé fyzikální vlastnosti. Proměnili jsme např. hydrogelové kuličky ve vodě na neviditelné. Pomocí zelektrizované plastové trubky jsme dokázali vychýlit proud tekoucí vody. Chytali jsme papírky díky statické elektřině na nafukovací balonek nebo jsme si vytvořili hmotu pomocí škrobu a vody, která nám měnila skupenství z pevného na tekuté a obráceně. :)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nastavení fotogalerie