STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE HULÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 30629855_1877576552266292_1580025038061580243_n_2  

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

 

dle nařízení vlády a informací MŠMT ke dni 30. 11. 2020 je prezenční činnost střediska volného času stále zakázána.

 

Provoz školní družiny nebo školního klubu je možný pro účastníky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě.

 

V současné chvíli bohužel nejsme schopni tyto podmínky nařízení vlády splnit.

 

Z toho důvodu Vás prosíme, abyste si děti vyzvedávali po obědě před jídelnou.

 

Všechny informace k odchodu na oběd a z něj jsou na webových stránkách školy www.zshulin.cz

 

V případě, že budete chtít, aby dítě odcházelo vždy po obědě samo domů, prosíme, vyplňte formulář a odevzdejte třídní učitelce.

 

Prosíme rovněž o potvrzení přečtení e-mailu. Děkujeme. 

 

Celá vzniklá situace nás velmi mrzí. Bohužel pro Vás v tuto chvíli nemůžeme udělat více. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.: 602 748 395 nebo na e-mailu klubickohulin@atlas.cz 

 

Děkujeme za pochopení. 

 

S pozdravem a přáním brzkého shledání,

 

Jitka Zachariášová

 

ředitelka SVČ


Pro děti na našich stránkách pod odkazem Nápady co dělat ve volném čase, naleznete pracovní listy pro zábavu. Dále na webových stránkách https://mitkamjit.cz/ je spousta zajímavých nápadů středisek volného času a domů dětí a mládeže z celé republiky.

O nás

Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Hulíně je mimoškolní zařízení, nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty, pro širokou veřejnost. Svou činností přináší užitek dětem, mládeži i dospělým, a naplňuje potřeby a trendy.

Zřizovatelem Střediska pro volný čas dětí a mládeže jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou je od 1.1. 2005 MěÚ Hulín.

Charakteristika činnosti střediska volného času:

  • zařízení se snaží během celého roku nabízet dětem, mládeži i dospělým bohatou činnost v pravidelné činnosti
  • zájmové kroužky a jazykové kurzy, dostatečná nabídka je i v příležitostné a spontánní činnosti,
  • velmi dobrých výsledků dosahujeme v prázdninové činnosti,
  • pořádání soustředění, táborů, ozdravných pobytů pro děti i dospělé,
  • svojí činností se SVČ snaží naplňovat zájmy nejen dětí a mládeže, ale i dospělých,
  • pružně reaguje na potřeby zřizovatel – město Hulín a blízké okolí,
  • cílem SVČ je uspokojit co největší počet zájemců o naše aktivity a zároveň ukázat našim malým a mladým klientům, jak lze naložit s volným čase.

Kontakt:

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, p.o.

Nábřeží 696, 768 24 Hulín

IČO 71230955

tel.: 602 748 395

č.ú.: 8319330227/0100

ID schránky: 5rmmb8i

e-mail : klubickohulin@atlas.cz

Hulin__2