SVČ HULÍN |

STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE HULÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 30629855_1877576552266292_1580025038061580243_n_2    

POZOR! NOVÁ DŮLEŽITÁ INFORMACE !!!

Vážení rodiče, milí účastníci zájmových útvarů, táborů a dalších aktivit SVČ Hulín, p.o.

Jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve střediscích volného času. Tímto vám s radostí sdělujeme že i SVČ Hulín podle pokynů http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi) v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření ,vybrané zájmové útvary (dále jen „ZÚ“) znovu otevírá.
 Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v SVČ a podmínkách účasti (dále jen "pokyny") jsou zde http://www.pedagogicke.info/2020/05/msmt-ochrana-zdravi-provoz-stredisek.html  nebo její část a z nich jsou nejdůležitější tyto:

* Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, ke stažení www.svchulin.czhttps://www.facebook.com/hulinsvc, které předá osobně nebo prostřednictvím účastníka pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
* Do budov a částí areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
* Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru. Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.
* Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v "pokynech" a které jsou pro jednotlivé „ZÚ“ podrobněji rozpracovány podle místních možností a specifik s ohledem na
charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

Docházka se bude řídit dle pravidel vydaných MŠMT pro otevření školských zařízení. Podrobné informace budou přihlášeným do neděle 10. 5. 2020 zaslány e-mailem

Denní provoz KLUBÍČKA se již do konce školního roku NEUSKUTEČNÍ. Nejsme schopni dodržet kapacitně daná doporučení. O děti, které se do školy od 25.5.2020 přihlásily, je postaráno v denním režimu školy. 

Vaše dítě navštěvuje „ZÚ“ :

Debrujár se z důvodu nesplnění podmínek pro znovuotevření neuskuteční.

Keramika I., II. bude nahrazována každou středu od 14.00 – 15.00. hod.

Dívčí klub I., II. bude nahrazován každé úterý od 13.30 - 14.30. hod.

Trampolíny I., II. budou nahrazovány každý čtvrtek od 13.30 – 14.30 hod.

Hulíňáček – termíny budou upřesněny přes SMS

Oskárek – termíny budou upřesněny po dohodě s vedoucí ZÚ

V případě, že Vaše dítě bude navštěvovat „ZÚ“ musíte mít ověřené zda budou z Vaší strany splněny všechny podmínky, jak zdravotní, tak hygienické, i nárok na čerpání ošetřovného.

TÁBORY

VŠECHNY TÁBORY MÁME JIŽ PLNĚ OBSAZENY KROMĚ III. PŘÍMĚSTSKÉHO - PRÁZDNINY V POHYBU!!!

ZDE TEDY ZATÍM PLATÍ VŠE DLE DOSAVADNÍCH INFORMACÍ K TÁBORŮM, TEDY VČETNĚ ÚHRADY ZÁLOH A DODÁNÍ PŘÍHLÁŠKY. Vše je na webu SVČ Hulín,p.o.

Poplatky za tábory budou uhrazeny do 27.5.2020. Pokud do té doby nebudou peníze na účtě, Vaše dítě automaticky považujeme z tábora za odhlášené.

Pokud byste potřebovali něco upřesnit, nebojte se telefonicky ozvat.

Děkujeme moc za pochopení a spolupráci, přejeme hlavně zdraví a pevné nervy.

Velmi se na vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

__________________________________________________________________________________________________________

Pro děti na našich stránkách pod odkazem Nápady co dělat ve volném čase, naleznete pracovní listy pro zábavu. Dále na webových stránkách https://mitkamjit.cz/ je spousta zajímavých nápadů středisek volného času a domů dětí a mládeže z celé republiky.

O nás

Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Hulíně je mimoškolní zařízení, nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty, pro širokou veřejnost. Svou činností přináší užitek dětem, mládeži i dospělým, a naplňuje potřeby a trendy.

Zřizovatelem Střediska pro volný čas dětí a mládeže jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou je od 1.1. 2005 MěÚ Hulín.

Charakteristika činnosti střediska volného času:

  • zařízení se snaží během celého roku nabízet dětem, mládeži i dospělým bohatou činnost v pravidelné činnosti
  • zájmové kroužky a jazykové kurzy, dostatečná nabídka je i v příležitostné a spontánní činnosti,
  • velmi dobrých výsledků dosahujeme v prázdninové činnosti,
  • pořádání soustředění, táborů, ozdravných pobytů pro děti i dospělé,
  • svojí činností se SVČ snaží naplňovat zájmy nejen dětí a mládeže, ale i dospělých,
  • pružně reaguje na potřeby zřizovatel – město Hulín a blízké okolí,
  • cílem SVČ je uspokojit co největší počet zájemců o naše aktivity a zároveň ukázat našim malým a mladým klientům, jak lze naložit s volným čase.

Kontakt:

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, p.o.

Nábřeží 696, 768 24 Hulín

IČO 71230955

tel.: 602 748 395

č.ú.: 8319330227/0100

ID schránky: 5rmmb8i

e-mail : klubickohulin@atlas.cz

Hulin__2