STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS HULÍN


Img_8410-kopie_2

 

O nás

Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Hulíně je mimoškolní zařízení, nabízející služby v oblasti výchovy,vzdělávání a osvěty, pro širokou veřejnost. SVČ Hulín svou činností přináší užitek dětem, mládeži i dospělým, a naplňuje potřeby a trendy. Zřizovatelem Střediska pro volný čas dětí a mládeže jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou je od 1.1. 2005 MěÚ Hulín.

Charakteristika činnosti střediska volného času:

* zařízení se snaží během celého roku nabízet dětem, mládeži i dospělým bohatou činnost v pravidelné činnosti – zájmové kroužky a jazykové kurzy, dostatečná nabídka je i v příležitostné a spontánní činnosti,

* velmi dobrých výsledků dosahujeme v prázdninové činnosti,

* pořádání soustředění, táborů, ozdravných pobytů pro děti i dospělé,

* svojí činností se SVČ snaží naplňovat zájmy nejen dětí a mládeže, ale i dospělých,

* pružně reaguje na potřeby zřizovatel – město Hulín a blízké okolí,

* cílem SVČ je uspokojit co největší počet zájemců o naše aktivity a zároveň ukázat,

* našim malým a mladým klientům, jak lze naložit s volným čase.

Kontakt:

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, okr. Kroměříž

Příspěvková organizace 768 24 Hulín, Nábřeží 696

tel.: 602 748 395

e-mail : klubickohulin@atlas.cz