STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE HULÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 30629855_1877576552266292_1580025038061580243_n_2  

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

na základě usnesení vlády a MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ vyhlášeného MŠMT ze dne 6. 5. 2021 s účinností ode dne 10. 5. 2021 (https://www.msmt.cz/zaci-2-stupnu-zs-se-v-nekterych-krajich-vrati-do-skol-3)

V SVČ Hulín se uskuteční prezenční výuka těchto zájmových útvarů:
- Debrujár, Keramika, Dívčí klub, Trampolínky za daných podmínek v zahradě SVČ.
- Rybáři na Grádě dle telefonické dohody s vedoucím
- MXM dle dohody s vedoucím 

 Zájmový útvar Klubíčko za současných podmínek nelze otevřít.
I když Vaše děti budou navštěvovat základní školu prezenčně, v našem zařízení nejsme schopni dodržet homogenitu skupin přítomných dětí pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

O podmínkách prezenční výuky Z.Ú. budete informování e-mailem.

 

Děkujeme za pochopení.

Jitka Zachariášová    

ředitelka SVČ Hulín


Pro děti na našich stránkách pod odkazem Nápady co dělat ve volném čase, naleznete pracovní listy pro zábavu. Dále na webových stránkách https://mitkamjit.cz/ je spousta zajímavých nápadů středisek volného času a domů dětí a mládeže z celé republiky.

O nás

Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Hulíně je mimoškolní zařízení, nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty, pro širokou veřejnost. Svou činností přináší užitek dětem, mládeži i dospělým, a naplňuje potřeby a trendy.

Zřizovatelem Střediska pro volný čas dětí a mládeže jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou je od 1.1. 2005 MěÚ Hulín.

Charakteristika činnosti střediska volného času:

  • zařízení se snaží během celého roku nabízet dětem, mládeži i dospělým bohatou činnost v pravidelné činnosti
  • zájmové kroužky a jazykové kurzy, dostatečná nabídka je i v příležitostné a spontánní činnosti,
  • velmi dobrých výsledků dosahujeme v prázdninové činnosti,
  • pořádání soustředění, táborů, ozdravných pobytů pro děti i dospělé,
  • svojí činností se SVČ snaží naplňovat zájmy nejen dětí a mládeže, ale i dospělých,
  • pružně reaguje na potřeby zřizovatel – město Hulín a blízké okolí,
  • cílem SVČ je uspokojit co největší počet zájemců o naše aktivity a zároveň ukázat našim malým a mladým klientům, jak lze naložit s volným čase.

Kontakt:

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, p.o.

Nábřeží 696, 768 24 Hulín

IČO 71230955

tel.: 602 748 395

č.ú.: 8319330227/0100

ID schránky: 5rmmb8i

e-mail : klubickohulin@atlas.cz

Hulin__2