upravit panel 1upravit panel 1
SVČ HULÍN |
upravit obsah stránky

STŘEDISKO PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE HULÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

  30629855_1877576552266292_1580025038061580243_n_2        

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

dle vyhlášení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3. 2020 je z důvodu šíření koronaviru od středy 11. 3. 2020 Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková organizace Hulín uzavřena.

Uzavření SVČ je na dobu neurčitou. O otevření SVČ vás budeme informovat přes webové stránky zařízení, na nástěnce před SVČ, případně přes jiné informační prostředky.

Všem doporučujeme, aby děti zůstaly v domácí karanténě. Aktuální informace budou průběžně doplňovány na webové stránky SVČ Hulín.

Jitka Zachariášová

ředitelka SVČ Hulín

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3. 2020 - zakazují se s účinností ode dne 10.3. 2020 od 18.00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné......podrobnosti v přiloženém souboru. 

Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich-_strednich_a_vysokych_skol_od_11-_3-_20201Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich-_strednich_a_vysokych_skol_od_11-_3-_20202

Mimoradne_opatreni_-_zakaz_konani_akci_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10-_3-_2020_-11_2Mimoradne_opatreni_-_zakaz_konani_akci_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10-_3-_2020_-12_2

O nás

Středisko pro volný čas dětí a mládeže v Hulíně je mimoškolní zařízení, nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty, pro širokou veřejnost. Svou činností přináší užitek dětem, mládeži i dospělým, a naplňuje potřeby a trendy.

Zřizovatelem Střediska pro volný čas dětí a mládeže jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou je od 1.1. 2005 MěÚ Hulín.

Charakteristika činnosti střediska volného času:

  • zařízení se snaží během celého roku nabízet dětem, mládeži i dospělým bohatou činnost v pravidelné činnosti
  • zájmové kroužky a jazykové kurzy, dostatečná nabídka je i v příležitostné a spontánní činnosti,
  • velmi dobrých výsledků dosahujeme v prázdninové činnosti,
  • pořádání soustředění, táborů, ozdravných pobytů pro děti i dospělé,
  • svojí činností se SVČ snaží naplňovat zájmy nejen dětí a mládeže, ale i dospělých,
  • pružně reaguje na potřeby zřizovatel – město Hulín a blízké okolí,
  • cílem SVČ je uspokojit co největší počet zájemců o naše aktivity a zároveň ukázat našim malým a mladým klientům, jak lze naložit s volným čase.

Kontakt:

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, p.o.

Nábřeží 696, 768 24 Hulín

IČO 71230955

tel.: 602 748 395

č.ú.: 8319330227/0100

ID schránky: 5rmmb8i

e-mail : klubickohulin@atlas.cz

Hulin__2