Šablony – SVČ Hulín

 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková organizace, Nábřeží 696, 768 24 Hulín IČ: 71230955 realizuje projekt – Šablony – SVČ Hulín , registrační číslo projektu - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010883 v rámci výzvy Šablony II pro SVČ.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU

Projekt je realizován v rámci šablon:

 • Školní asistent v SVČ
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ
 • Další vzdělávání pedagogického sboru SVČ – zaměřené na inkluzi
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých SVČ prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Tandemové vzdělávání v SVČ
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ
 • Klub pro účastníky SVČ
 • Projektový den v SVČ
 • Projektový den mimo SVČ
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči účastníků SVČ

Cílem a výsledkem projektu je: personální podpora, podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů, podpora zájmových a rozvojových aktivit SVČ, spolupráce s rodiči žáků SVČ a veřejností