Šablony – SVČ Hulín

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková organizace, Nábřeží 696, 768 24 Hulín IČ: 71230955 realizuje projekt – Šablony – SVČ Hulín , registrační číslo projektu - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010883 v rámci výzvy Šablony II pro SVČ.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU

Projekt je realizován v rámci šablon:

Školní asistent v SVČ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ

Další vzdělávání pedagogického sboru SVČ – zaměřené na inkluzi

Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých SVČ prostřednictvím vzájemných návštěv

Tandemové vzdělávání v SVČ

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ

Klub pro účastníky SVČ

Projektový den v SVČ

Projektový den mimo SVČ

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči účastníků SVČ

Cílem a výsledkem projektu je: personální podpora, podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů, podpora zájmových a rozvojových aktivit SVČ, spolupráce s rodiči žáků SVČ a veřejností