Šablony – SVČ Hulín

 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková organizace, Nábřeží 696, 768 24 Hulín IČ: 71230955 realizuje projekt – Šablony – SVČ Hulín , registrační číslo projektu - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010883 v rámci výzvy Šablony II pro SVČ.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora od EU

Personální podpora, podpora osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů, podpora zájmových a rozvojových aktivit SVČ, spolupráce s rodiči žáků SVČ a veřejností

Projekt je realizován v rámci šablon:

-       Školní asistent v SVČ

-       Další vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ

-       Další vzdělávání pedagogického sboru SVČ – zaměřené na inkluzi

-       Vzájemná spolupráce pedagogů SVČ

-       Sdílení zkušeností pedagogů z různých SVČ prostřednictvím vzájemných návštěv

-       Tandemové vzdělávání v SVČ

-       Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ

-       Klub pro účastníky SVČ

-       Projektový den v SVČ

-       Projektový den mimo SVČ

-       Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči účastníků SVČ

-       Komunitně osvětová setkání

Cíle projektu:

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce,

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích,

Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání


Tento projekt je spolufinancován EU