Příměstské tábory

Bližší informace a harmonogramy k jednotlivým příměstským táborům budou zaslány rodičům

a zákonným zástupcům účastníků  na e-mail v týdnu od 25.7. - 29. 7. 2022.